Privacy Statement

Inleiding
Uw privacy is belangrijk voor Easyflex. In deze verklaring wordt uiteengezet wat het informatiebeleid voor de Easyflex-website is: wat voor soort informatie wordt er verzameld en gevolgd, hoe wordt de informatie gebruikt en aan wie wordt die informatie bekend gemaakt.

Sites waarvoor deze Privacyverklaring geldt
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Easyflex eigenaar is.

Koppelingen naar websites die niet van Easyflex zijn
De Easyflex-websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Easyflex. Easyflex heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen en kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Easyflex.

Websites van derden worden niet door Easyflex ondersteund en Easyflex doet hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Easyflex. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekend maken aan Easyflex. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Type informatie dat wordt verzameld
Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens
zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. Easyflex gebruikt persoonsgegevens om uw behoeften en interesses in kaart te brengen zodat wij u een betere service kunnen verlenen. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van Easyflex. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Easyflex verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Op bepaalde onderdelen van de Easyflex-website kunt u producten of diensten bestellen, informatie opvragen, u abonneren op marketing of ondersteuningsmateriaal, u zelf registreren of solliciteren naar een baan bij Easyflex. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina’s omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-id’s en wachtwoorden, factuur- en transactiegegevens, creditcardgegevens, voorkeuren om contact met u op te nemen, uw opleiding en arbeidsverleden en gegevens over interesse in een baan.

We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze producten en diensten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.

Easyflex gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over speciale aanbiedingen, productinformatie en marketingmateriaal.

Niet-persoonsgegevens
zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Easyflex verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Easyflex gebruiken.

Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina’s op de Easyflex-websites, unieke URL’s die zijn bezocht binnen Easyflex.nl, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina’s van Easyflex.nl maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening. Easyflex plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van cookies.

Cookies
Een cookie is een klein gegevensbestand dat door een website wordt verzonden naar de vaste schijf van de computer. Easyflex verzendt cookies wanneer u op onze site rondkijkt, aankopen doet, informatie opvraagt of aanpast aan uw persoonlijke wensen en als u zich registreert voor bepaalde diensten. Als u de cookies die onze site verzendt, accepteert, geeft u ons geen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen de cookies gebruiken om uw computer te herkennen. Cookies worden meestal ingedeeld in de categorieën sessiecookie of permanente cookie.

• Sessioncookies

blijven niet bewaard op de computer nadat u de website verlaat of de browser afsluit. De verzamelde informatie stelt ons in staat het verkeer op onze site te analyseren. Zo kunnen wij het gebruik van onze site verbeteren en vergemakkelijken met betere inhoud die beter kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen

• Permanente cookies

blijven bewaard op de computer. Deze worden gebruikt zodat u gemakkelijker kunt winkelen, de site kunt aanpassen aan uw persoonlijke wensen en u kunt registreren. In cookies kan bijvoorbeeld worden vastgelegd wat u hebt geselecteerd om te kopen terwijl u verder winkelt. Bovendien hoeft u dankzij cookies uw wachtwoord slechts één keer op te geven voor webpagina’s waarbij u zich moet aanmelden. U kunt permanente cookies handmatig verwijderen.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de gebruikersvoorkeuren in de browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze site niet beschikbaar zijn en dat bepaalde webpagina’s niet goed worden weergegeven.

De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
Easyflex gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde Easyflex-websites op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Easyflex. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Vertrouwelijke persoonlijke gegevens worden alleen verzameld om onze financiële partners te helpen bij hun beslissing met betrekking tot kredietverlening en worden alleen aan hen vrijgegeven als u daarin toestemt.

Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Easyflex verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, call-centers of openbare evenementen zoals beurzen of seminars.

Persoonsgegevens die aan Easyflex worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven over staats- of landsgrenzen ter consolidatie van gegevens, opslag of voor eenvoudiger beheer van klantgegevens.

Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Easyflex-websites. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
Easyflex verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Easyflex deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Easyflex maakt klantgegevens beschikbaar voor alle business-entiteiten waarvan Easyflex eigenaar is, en voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte “De manier waarop uw gegevens worden gebruikt”.

Easyflex sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte “De manier waarop uw gegevens worden gebruikt”. Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Easyflex ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor Easyflex. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Easyflex geeft geen persoonsgegevens vrij aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

Uw gegevens beveiligen
Easyflex stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Easyflex beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

We maken gebruik van SSL-codering (Secure Sockets Layer) bij het verzamelen en overbrengen van vertrouwelijke gegevens zoals wachtwoord gegevens. SSL-codering is zo ontworpen dat gegevens onleesbaar zijn voor iedereen behalve voor ons. Deze beveiligingsmaatregel functioneert wanneer u het pictogram van een intacte sleutel of een gesloten slot onder in het scherm van uw browser ziet. Welk pictogram u ziet, is afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Wijzigingen in deze verklaring
Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Easyflex, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Easyflex hiervan melding bij klanten die het betreft.