Releasenotes productie 2016-07

In deze release zijn er wederom verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van het gebruikersgemak.

De indeling van de ‘App launcher’ is gewijzigd. Er is onderscheid gemaakt tussen de apps voor ‘Planning’ en ‘Beheer’.  Tevens is de volgorde van de getoonde apps gewijzigd.

Het is mogelijk om de detailgegevens en het planbord van personen in te zien vanuit de app ‘Ingepland op dienst’. Na het selecteren van een persoon in deze app, wordt nu de menubalk met daarin de apps ‘Details’ en ‘Planbord’ getoond. Via deze icoontjes kunnen de detailgegevens en het planbord van de persoon worden getoond.

Het verwijderen van personen uit een groep is versimpeld. Het was alleen mogelijk was om personen te verwijderen uit een groep door deze uit te vinken in de app ‘Personen voor groep’.
In de app ‘Personen in groep’ is het nu mogelijk om direct een persoon te verwijderen. Achter de namen van de personen is het icoontje ‘X’ toegevoegd. Activatie van dit icoontje verwijdert een persoon direct uit de groep.

De ‘Aanvangsdatum’ en de ‘Einddatum’ van een aanvraag werden niet in altijd in zijn geheel getoond. Beide velden zijn vergroot waardoor de beide data juist worden getoond.

Als er een nieuwe werklocatie werd vastgelegd dan bleef de ‘Nieuw werklocatie‘ app van de nieuwe werklocatie open staan. Na het opslaan van een nieuwe werklocatie sluit deze app nu.

Er is een wijziging in het exportbestand van de app ‘Inzetbaarheid’ doorgevoerd. De sortering is gewijzigd. Deze was ‘Datum – Achternaam alfabetisch – Tijdstip’ en is nu ‘Datum – Tijdstip – Achternaam alfabetisch – Voornaam’