Releasenotes productie 2016-08

In de apps waar lijsten van personen zijn in te zien, is een nieuwe filter beschikbaar genaamd ‘Easyflex-status’. Er kan worden gefilterd op de statussen van de flexwerkers in Easyflex.

Het deselecteren van personen is versneld. Een geselecteerd persoon kan nu worden gedeselecteerd door met de linkermuisknop op de geselecteerde persoon te klikken.

Vanuit de app ‘Aanvragen’ uit de launcher is het nu mogelijk om de detailgegevens van een relatie in te zien. Na het selecteren van een aanvraag, is in de menubalk een icoontje toegevoegd die de detailgegevens van de relatie opent in een nieuwe app.

Het is mogelijk om de periode in te stellen voor de getoonde gegevens in het exportbestand van de app ‘Inzetbaarheid’. De velden ‘Van’ en ‘Tot en met’ zijn toegevoegd. Standaard tonen deze velden dezelfde datums als in de app.

Vanuit de app ‘Relaties’ is het mogelijk om groepen aan te maken die specifiek voor een relatie zijn bedoeld. Denk aan het maken van een groep voor een bepaalde functie bij de relatie of een groep voor alle weekendkrachten van een relatie.
Na het selecteren van een relatie wordt in de menubalk het icoontje van ‘Groepen’ getoond. Het aanmaken van een groep, het toevoegen van personen in groepen en het verwijderen van personen uit groepen werkt op dezelfde wijze als het aanmaken van groepen via de app ‘Groepen’ uit de launcher.
Groepen die zijn aangemaakt vanuit een relatie worden ook getoond in de app ‘Groepen’ uit de launcher. In de hint tekst onder de naam van de groep staat de naam van de relatie zodat de herkomst van de groep is te herleiden.