Releasenotes productie 2016-10

De adresgegevens van contactpersonen werden niet altijd getoond. In Easyflex moet er een minimaal aantal gegevens ingevuld zijn. De minimale adresgegevens zijn de straatnaam, het huisnummer en de plaats of de postcode.

In alle apps waar gegevens kunnen worden opgeslagen wordt nu een melding getoond als de app wordt gesloten terwijl er nog gegevens niet zijn opgeslagen. Deze melding werd nog niet in alle apps getoond.

De filter op ‘Groepen’ toont nu de groepen van de relatie als deze kan worden achterhaald. Wanneer de filter wordt toegepast tijdens het inplannen van personen op een geselecteerde dienst, dan is er te filteren op de groepen die zijn aangemaakt in de app ‘Groepen’ en die zijn aangemaakt in de app ‘Groepen’ onder de relatie behorende bij de geselecteerde dienst.
De groepen die zijn aangemaakt vanuit of onder andere relaties worden dus niet getoond.

De filter ‘Tewerkstelling’ is toegevoegd in de filter app behorende bij de app ‘Personen voor groep’. Afhankelijk vanuit welke app deze subapp wordt geopend is de filter beschikbaar. Er kan namelijk alleen worden gefilterd op ‘Tewerkstelling’ als er een relatie kan worden achterhaald.

Er is een extra status beschikbaar voor diensten. Diensten kunnen nu de status ‘Voorgesteld’ en ‘Bevestigd’. Standaard is de status van diensten zoals deze nu is, ‘N.v.t.’.
De status van diensten kan worden gebruikt om de door de planner gemaakte planning voor te stellen aan de opdrachtgever. Deze kan de planning dan bijvoorbeeld bevestigen. In het geval een planning wordt voorgesteld aan de opdrachtgever kun je de status van de dienst wijzigen naar ‘Voorgesteld’. Op het moment dat de opdrachtgever akkoord is of de planning heeft bevestigd kun je de diensten de status ‘Bevestigd’ geven.
In de planborden wordt de status van diensten getoond door achter de werktijden een icoontje te tonen. De status ‘Voorgesteld’ heeft als icoontje een oranje cirkel met een vraagteken erin. De status ‘Bevestigd’ heeft als icoontje een groene cirkel met een vinkje erin.
Ook in de exportbestanden wordt deze status getoond. Er is een extra kolom toegevoegd genaamd ‘Status’.

Als een persoon dubbel of meer dan één keer wordt gepland, dan wordt een waarschuwing getoond met daarin de functienaam, werktijden en relatie waar de persoon reeds is gepland. In de melding werd echter niet getoond of de persoon als reserve was gepland. Dit is verbeterd. Nu wordt ook getoond of de persoon is gepland als reserve.

Het BSN is verwijderd uit Planning. Deze werd onterecht getoond.