Releasenotes productie 2016-12

Er zijn enkele visuele aanpassingen gedaan waardoor de styling van de applicatie meer eenduidig is.
Zo lichten iconen op wanneer er met de muis overheen gegaan wordt, op deze manier is er duidelijkere feedback op welke iconen geklikt kan worden.

In het exportbestand van het flexwerker planbord wordt niet langer een dubbele rij getoond als er andere flexwerkers op dezelfde dienst ingepland zijn. Vanaf nu worden er per dienst hetzelfde aantal rijen getoond als dat er flexwerkers ingepland zijn.

Het is niet langer mogelijk om het icoon voor groepen te selecteren wanneer er een contactpersoon geselecteerd is. Een contactpersoon is immers niet ingedeeld in een groep waardoor dit icoon overbodig was.

Hint teksten worden aangepast aan de hand van de selectie. Voorheen werden de hintteksten niet altijd aangepast nadat een selectie aangepast werd. Dit is opgelost.

Indien een functie geselecteerd was in de filter en de selectie werd ongedaan gemaakt, dan werden de overige functies niet juist ingeladen. Dit is opgelost.

Het wijzigen van de eind- en starttijden via multiselect is verbeterd. Wanneer de start- of eindtijd van een dienst gemuteerd werd naar 00:00 uur werd dit niet goed doorgevoerd. Dit is verbeterd.