Releasenotes productie 2016-05

In deze release zijn er kleine verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van het gebruikersgemak.

In de filtering op ‘Geslacht’ was het mogelijk om de optie ‘’Onbekend’ te selecteren. Deze optie is verwijderd.

Tijdens het verslepen van personen naar groepen was het niet altijd duidelijk naar welke groep de personen werden versleept.
In de hint melding staat nu de naam van de groep waarnaar de persoon wordt versleept.

Ook het vastleggen van tijden met een ‘.‘ is verbeterd. Na multi-select van tijdblokken was het niet mogelijk om de start- en eindtijd vast te leggen met een ‘.’. Het is nu mogelijk om de start- en eindtijd vast te leggen met een ‘.’ en ‘:’.

De werklocatie code van een werklocatie is toegevoegd aan de exportbestanden van planning.

De opties ‘Bij’ en ‘Voor’ stonden standaard inactief als de filter ‘Tewerkstelling’ werd geactiveerd. De beide opties zijn nu standaard actief als de filter wordt geactiveerd.

De app ‘Planbord’ werd leeg getoond als er geen aanvragen ‘Beschikbaar voor planning’ waren gesteld. Dit is verbeterd. Nu word er een planbord getoond én wordt er een melding getoond dat er geen aanvragen ‘Beschikbaar voor planning’ zijn gesteld.

Het is mogelijk om als gebruiker in te loggen onder bedrijf A en te switchen naar bedrijf B, indien dit mogelijk is in Easyflex. In bedrijf B heeft de gebruiker dan een account genaamd ‘Switch account’. Deze accounts worden in de app ‘Gebruikers’ in het rood getoond. Ook staat er de benaming ‘Switch-account’  getoond onder de accounts.