Releasenotes productie 2016-06

In deze release zijn er wederom kleine verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van het gebruikersgemak.

Na het aanmaken van een nieuwe werkruimte sloot de ‘Werkruimte launcher’ en werd de ‘App launcher’ geopend. Om de naam van de nieuw aangemaakte werkruimte te kunnen wijzigen moest opnieuw de ‘werkruimte launcher’ worden geopend.
Nu blijft na het aanmaken van een nieuwe werkruimte de ‘Werkruimte launcher’ geopend.

In de app ‘Dienst detail’ kan de duur van de pauzes worden vastgelegd. Als er één of meerdere pauzes in een dienst zijn, dan kan de totale duur van de pauzes worden vastgelegd in de app ‘Dienst detail’.
Ook kan er nu in de app ‘Dienst detail’ een opmerking worden vastgelegd.

De filter op ‘Groepen’ toonde bij het aanklikken van het invoerveld geen lijst meer met alle groepen. Deze lijst wordt weer getoond bij het aanklikken van het invoerveld.

Als personen dubbel worden gepland toont het systeem een melding. In deze melding wordt naast de functie nu ook de naam van de relatie getoond waar de personen reeds zijn gepland.

Bij het openen van de inlogpagina van Planning wordt nu gecontroleerd of de gebruikte browser ‘Google Chrome’ is. Wanneer dit niet het geval is wordt er op de inlogpagina een melding getoond dat voor een optimale ondersteuning van de applicatie de browser ‘Google Chrome’ dient te worden gebruikt. Het is wel mogelijk om met andere browsers te werken.

In de app ‘Personen detail’ is het mogelijk gemaakt om aantekeningen vast te leggen. Ook is de indeling verbeterd. De velden ‘Geboortedatum’, ‘Leeftijd’, ‘BSN’, ‘Nationaliteit’ en ‘Registratienummer’ staan nu onder “NAW”.

Als er een nieuwe groep werd vastgelegd dan bleef de ‘Nieuw groep’ app van de nieuwe groep open staan. Na het opslaan van een nieuwe groep sluit deze app nu.

In de ‘Account launcher’ kan worden geswitched en gezocht naar werkmaatschappijen als dit is toegestaan voor een gebruiker. De getoonde namen in deze zoeklijst zijn gelijkgetrokken aan de namen zoals deze in de zoeklijst in Easyflex worden getoond.

Zoektermen met speciale leestekens toonde een foutmelding ‘Serverfout 500’. De foutmelding wordt niet meer getoond. In de hinttekst in het invoerveld wordt nu getoond ‘Niets gevonden’.

In de filter ‘Tewerkstelling’ is het mogelijk om te filteren op peildatum. Waar een datum werd verwacht stond ‘Peildatum’. Nu wordt hier de datum getoond van de geselecteerde dienst.

De filter app is nu ook te sluiten met het filtericoontje.

In de app ‘Aanvragen detail’ is de naam van de relatie toegevoegd. Wanneer een aanvraag niet via een relatie werd ingezien, maar direct via de app ‘Aanvragen’ vanuit de app launcher was het niet duidelijk bij welke relatie de aanvraag hoorde.