Tutorial Category: Tips & Tricks

Verschillende soorten planborden

Je hebt de mogelijkheid om het planbord te openen voor al je relaties (vanuit het hoofdmenu), voor één specifieke relatie, voor een werklocatie van een relatie of voor een aanvraag te openen.

Gebruik maken van werklocaties

Werklocaties kunnen feitelijke locaties zijn (Amsterdam, Groningen) maar ook afdelingen, productielijnen etc. Voor elke werklocatie kun je aangeven welke functies worden uitgevoerd op de betreffende locatie.

Reservekandidaten plannen

Het is mogelijk om reservekandidaten in te plannen op specifieke diensten. In de app ‘gepland op dienst’ kan de reservelijst worden samengesteld uit alle geplande personen op een dienst.

Filter op tewerkstellingen

In de app ‘Inplannen op dienst’ kun je middels het filter ‘Tewerkstelling’ filteren op flexwerkers die een plaatsing hebben in Easyflex.

Plannen zonder tijdslijn

Standaard wordt het planbord van een relatie, werklocatie of aanvraag met tijdslijn getoond maar je hebt ook de mogelijk om te switchen naar een tweede soort planbord met een andere lay-out.

Plannen vanuit personen

Het is mogelijk om vanuit een geselecteerde persoon snel te zien voor welke diensten hij of zij kan worden gepland.