Beschikbaarheid invoeren

Het invoeren van beschikbaarheid is niet noodzakelijk, maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat je alleen mensen inplant die daadwerkelijk beschikbaar zijn om te werken. Beschikbaarheid invoeren kan op twee manieren; je kunt de beschikbaarheid voor je flexwerkers zelf invoeren, maar het is nog makkelijker om de flexwerker zelf zijn beschikbaarheid te laten invullen via Flexwrapp.

In de planning van de persoon, die je kunt openen vanuit het menu ‘Personen’, kun je zelf de beschikbaarheid vastleggen. Dit doe je door een timeframe te ‘slepen’ op het planbord. Er verschijnt een timeframe met stippellijntjes. Klik hier nogmaals op om het timeframe vast te leggen. Het is mogelijk om het timeframe in zijn geheel te verplaatsen waardoor de begin- en eindtijd te wijzigen. Dit kun je ook doen door te slepen aan de boven- of onderkant van het blok. Het is tevens mogelijk om de tijden te wijzigen in de details van het timeframe. In de details van één of meerdere timeframes kun je het ‘soort’ wijzigen, bijvoorbeeld van ‘Beschikbaar’ naar ‘Bezet’, of een herhaalpatroon vastleggen.

Beschikbaarheid - Agenda flexwerker

Wil je het jezelf echt gemakkelijk maken? Laat de flexwerker dan zelf zijn beschikbaarheid invoeren via Flexwrapp. Deze beschikbaarheid is direct zichtbaar voor jou in Easyflex Planning!

  • Is dit artikel behulpzaam ?
  • Ja   Nee

Tutorials