Filter op tewerkstellingen

In de app ‘Inplannen op dienst’ kun je middels het filter ‘Tewerkstelling’ filteren op flexwerkers die een plaatsing hebben in Easyflex. De filter is te gebruiken als er één dienst is geselecteerd.

Tewerkstelling

Wanneer je alleen het filter ‘Tewerkstelling’ activeert, dus niet in combinatie met één van onderstaande opties, wordt er gefilterd op flexwerkers die een plaatsing hebben in Easyflex. Daarbij is het dus niet van belang bij welke relatie of in welke functie de flexwerker tewerkgesteld is.

Binnen de filter zijn er drie opties:

‘Bij’ (naam relatie)

Standaard wordt de naam van de relatie van de geselecteerde dienst getoond. Door deze optie ‘Aan’ te zetten wordt er gefilterd op flexwerkers met een plaatsing bij deze relatie. Als de filter uit staat wordt er gekeken naar flexwerkers die überhaupt tewerkgesteld zijn, bij welke relatie dan ook.

‘Voor’ (functienaam)

Standaard wordt de functienaam van de geselecteerde dienst getoond. Door deze optie ‘Aan’ te zetten wordt er gefilterd op flexwerkers met een plaatsing in de specifieke getoonde functie. Als de filter uit staat wordt er niet gekeken naar de functie van tewerkstellingen.

Peildatum

Standaard wordt de dag van de geselecteerde dienst getoond. Er kan voor een andere datum worden gekozen. Hiermee kun je dus bepalen op welke dag de flexwerker een plaatsing moet hebben.

Als de filters ‘Bij’ en ‘Voor’ worden toegepast, dan worden alleen de personen getoond die een tewerkstelling hebben bij de relatie én functie van de geselecteerde dienst.

Wanneer alleen de filter ‘Bij’ wordt toegepast, dan worden alleen de personen getoond die een tewerkstelling hebben bij de betreffende relatie.

Wanneer alleen de filter ‘Voor’ wordt toegepast, dan worden alleen de personen getoond die een tewerkstelling hebben conform de functie. Er wordt geen rekening gehouden met de relatie van de geselecteerde dienst.

De peildatum geeft je de optie om op een andere datum te zoeken naar personen die een tewerkstelling hebben conform de filters.

  • Is dit artikel behulpzaam ?
  • Ja   Nee

Tutorials