Groepen aanmaken

Door personen in te delen in groepen, kun je bij het plannen van medewerkers snel filteren op personen die tot een bepaalde groep behoren. Dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers zijn met een bepaalde competentie of medewerkers die deel uitmaken van een specifiek project.

Door onderin de app de blauwe plus te selecteren maak je een nieuwe groep aan waarvoor je zelf een naam en code kunt opgeven. Het aantal personen wordt automatisch ingevuld naar aanleiding van het aantal personen in de groep. Middels het icoontje met de persoon en de plus kun je personen toevoegen aan een groep. Hiervoor zet je een vinkje voor de naam van de persoon of sleep je de persoon naar een groep. Middels het slepen kun je personen snel aan meerdere groepen toevoegen, zonder steeds eerst de betreffende groep te hoeven openen.

  • Is dit artikel behulpzaam ?
  • Ja   Nee

Tutorials