KPI Gemiddeld uurloon

Tijdens het plannen is het mogelijk om het gemiddelde uurloon van de door jouw geplande flexwerkers te zien. Zo kun je als planner direct, na het plannen van een persoon op een dienst, zien wat het gemiddelde uurloon voor die functie is. Deze app is beschikbaar binnen de bundel Unlimited.

Het inzichtelijk maken van de gemiddelde uurlonen van geplande personen is alleen mogelijk indien er in de Easyflex applicatie loonschema’s zijn ingericht bij de relatie. Dit kunnen ook loonschema’s zijn die vanuit ‘Beheer’ zijn aangemaakt en beschikbaar zijn gesteld bij een relatie in het tabblad ‘Overige gegevens’ of reeds standaard beschikbaar zijn gesteld voor alle relaties.

Het uitgangspunt voor de berekening van het gemiddelde uurloon is dus het uurloon uit het loonschema, behorend bij de leeftijd van de persoon. Er wordt niet gekeken naar het feitelijk loon in de plaatsing.

1. Open de app KPI

De app ‘ KPI’ , waarin het gemiddelde uurloon getoond wordt, open je vanuit de verschillende planborden middels het grafiektabel icoon.

Afhankelijk van waaruit je de KPI app opent, zie je in een tabel de gegevens per relatie, per werklocatie en per functie. Per functie zie je per dag het aantal personen, het aantal geplande uren en het gemiddelde uurloon. In de laatste kolom van de tabel zie je de totalen van een functie over de periode van een week. Het totale aantal personen is het totaal aantal unieke personen. In de onderste rij van een relatie of werklocatie zie je de totalen van de relatie of werklocatie.

2. Loonschema's koppelen

Om de gemiddelde uurlonen per geplande persoon te kunnen zien moeten er loonschema’s worden gekoppeld aan de functies. Deze koppeling kun je realiseren door het icoon Instellingen te activeren. Er verschijnt een pop up venster waarin alle functies staan die beschikbaar zijn op het planbord. Per functie kan er één loonschema worden gekoppeld.

De berekening van het gemiddelde uurloon is als volgt:

(Uurloon fw A* aantal uren fw A) + (Uurloon fw B * aantal uren fw B) / Totaal aantal uren van die dienst = Gemiddeld uurloon.

Voorbeeld: In de afbeelding ‘Planning KPI’ zie je het volgende op maandag bij hal 2: De heftruckchauffeur werkt 6:30 uur en een uurloon van € 9,84 heeft. De inpakker werkt 6:45 uur en heeft een uurloon van € 8,58.

Het gemiddeld uurloon van hal 2 op maandag is daarmee:
(€ 9,84 * 6,5) + (€ 8,58 * 6,75) = € 63,96 + € 57,92 / 13,25 = € 9,20

  • Is dit artikel behulpzaam ?
  • Ja   Nee

Tutorials