Reservekandidaten plannen

Het is mogelijk om reservekandidaten in te plannen op specifieke diensten. In de app ‘gepland op dienst’ kan de reservelijst worden samengesteld uit alle geplande personen op een dienst. Wanneer er bijvoorbeeld 5 personen nodig zijn om een dienst te vervullen plan je 5 mensen in op de dienst.

Om de reservelijst aan te maken plan je het gewenste aantal personen extra op die dienst. Deze personen kun je vervolgens verslepen naar de reservelijst.

Ingepland op dienst

Op het planbord staat in de dienst vermeld hoeveel personen er reeds zijn gepland. Reservekandidaten worden hierin niet meegeteld.

Op het planbord met slotview werkt het maken van een reservelijst op exact dezelfde manier. In de dienst op het planbord worden de reserves ook apart getoond. Hier is het tevens mogelijk om in de dienst zelf een persoon van ‘gepland’ naar ‘Reserve’ te verplaatsen.

Slotsview ingepland

In het exportbestand (spreadsheet) wordt tevens duidelijk welke personen als reserve zijn gepland.

  • Is dit artikel behulpzaam ?
  • Ja   Nee

Tutorials