Werklocaties aanmaken (incl. aanvragen beschikbaar stellen)

Binnen de bundels Entrepeneur, Enterprise en Unlimited is het mogelijk om een relatie onder te verdelen in werklocaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzorgingstehuis met meerdere vestigingen in verschillende steden. Of een productiebedrijf met verschillende hallen en productielijnen.

1. Werklocaties openen

Vanuit een specifieke relatie kun je het menu ‘Werklocaties’ openen. Door onderin de app de blauwe plus te selecteren maak je een nieuwe werklocatie aan waarvoor je zelf een naam en code kunt opgeven.

2. Aanvragen toekennen aan locatie

Vervolgens kun je aanvragen toekennen aan een locatie. Hiermee bepaal je dus welke functies op de betreffende locatie worden uitgevoerd.

Het is gemakkelijk om in de app ‘Aanvragen’ te filteren op aanvragen die ‘Beschikbaar voor planning’ zijn, omdat alleen deze functies zichtbaar worden op het planbord. Je kunt er ook voor kiezen om in de details van de aanvraag te controleren of deze ‘Beschikbaar voor planning’ is. Zo niet, dan vink je deze optie alsnog aan zodat de aanvraag straks getoond wordt op je planbord.

Als je nu het planbord opent vanuit een specifieke werklocatie, zie je dat deze is onderverdeeld per aanvraag die je gekoppeld hebt. Als je het planbord direct vanuit de relatie opent, zie je een splitsing in de verschillende werklocaties.

  • Is dit artikel behulpzaam ?
  • Ja   Nee

Tutorials